A YCC terület maximum 12 főre és maximum 2 óra időtartamra foglalható.

A rendszer automatikusan kiszámolja a megrendelt termékek alapján a fizetendő összeget. Amennyiben a számított alapanyagok összértéke nem éri el a minimális díjat (10.000 Ft/foglalás), úgy a minimális díj kerül felszámításra.


A résztvevő saját hibájából vagy az esemény más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévő vezető, valamint szükség esetén más, az eseményben részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.
Továbbá a résztvevők által előállított ételek minőségéért, esetleges allergén hatásából származó megbetegedésért is a résztvevők felelnek és a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Az eszközök szabályszerű használatáért is a résztvevők felelnek, nem rendeleltetés szerű használat esetén kártérítéssel tartoznak.